Klimaatimpact verkleinen door CO2-compensatie bij verscheping van OXXA® artikelen

Het verkleinen van onze klimaatimpact is één van onze belangrijkste doelen. Een van de manieren waarop we dit doen, is te kijken naar manieren om energie te besparen en onze CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het verschepen van OXXA® artikelen.

CO2-compensatie door herbebossing met ForestNation

Er is besloten om alle CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens de transport van OXXA® artikelen, te compenseren. Dit in de vorm van herbebossing. Herbebossing kan helpen bij het compenseren van CO2-uitstoot omdat bomen tijdens hun groei koolstof uit de atmosfeer opnemen en opslaan in hun hout en bladeren. Door samen te werken met de organisatie ForestNation, kunnen wij onze CO2-uitstoot compenseren met 100% door bij te dragen aan het aanplanten en onderhouden van bomen in gebieden die door ontbossing zijn aangetast. Hierdoor wordt niet alleen de CO2-uitstoot gecompenseerd, maar wordt ook het belangrijke ecosysteem van bossen hersteld.

OXXA® Eco: 100% CO2 neutraal door duurzame verzending en herbebossing

Voor de lijn ecologische werkhandschoenen die we later dit jaar lanceren (OXXA® Eco), gaan we nog een stap verder.

Samen met GoodShipping zorgen we voor een significante vermindering van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het verschepen van onze producten. GoodShipping biedt een duurzaam alternatief voor traditionele bunkerbrandstoffen door gebruik te maken van biobrandstoffen en andere hernieuwbare energiebronnen. Dit resulteert in een vermindering van minimaal 75% van de CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens het transport van de producten. We compenseren de volledige CO2-uitstoot van de verscheping door middel van herbebossing met Forest Nation, dus is de verscheping van de OXXA® Eco artikelen 100% CO2 neutraal. Eigenlijk compenseren we dus zelfs meer dan 100%.

In het kort, het verminderen van onze klimaatimpact is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsmissie en we zullen voortdurend op zoek blijven naar manieren om onze activiteiten zo duurzaam mogelijk te maken.

Terug naar overzicht