Privacyverklaring

Door middel van deze privacyverklaring informeert OXXA® je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van websitebezoekers. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is OXXA®. Wij zullen je persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan hieronder zal worden aangegeven. Daarnaast worden je persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn.

1. Gebruik van de website, (nieuws)berichten

Via onze website www.oxxa.work zullen wij bepaalde persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken.

Account

Zodra je een offerte hebt aangevraagd, kunt u via onze website kunt u uw e-mailadres (als gebruikersnaam) invullen om uw account te activeren. En wanneer dit van toepassing is bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW nummer. U krijgt vervolgens een e-mail toegezonden waarmee u een nieuw wachtwoord kunt opgeven. In dit account zijn uw klantgegevens en gegevens over uw eerdere bestellingen opgeslagen.

(Contact)formulier

Heb je een vraag, opmerking of feedback op onze collectie, dan kun je ons contactformulier invullen. Om je contactverzoek en/of vraag goed te kunnen behandelen, vragen we om je voor- en achternaam en je e-mailadres. Je kunt er ook voor kiezen om aan te geven namens welk bedrijf je dit formulier invult, bijvoorbeeld indien je van mening bent dat dit van belang is voor je contactverzoek en/of je vraag. Daarnaast is het ook mogelijk dat we je gegevens vragen voor het downloaden van documenten. Door het downloaden van documenten stem je ermee in dat wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, zoals naam en e-mailadres, en dat wij deze kunnen gebruiken om contact met je op te nemen voor commerciële doeleinden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die in uw browser worden opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen, die vaak noodzakelijk is voor de werking van de website en die bij een bezoek aan de website weer kan worden herkend. Wij maken gebruik van functionele, analytische en trackingcookies.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Wij gebruiken dit soort cookies om te voorkomen dat u meerdere malen dezelfde melding te zien krijgt, ten behoeve van load balancing.

Analytische cookies

Deze cookies meten de effectiviteit en kwaliteit van onze website, en zullen geen of slechts een geringe impact hebben op je privacy. Wij maken hiervoor gebruik van cookies van de Google Analytics-dienst. Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor analyse van onze website en zo min mogelijk impact op je privacy hebben, hebben wij een aantal maatregelen getroffen. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zullen het laatste gedeelte van je IP-adres maskeren, en zullen de gegevens uit deze cookies niet delen met Google voor andere doeleinden.

Trackingcookies

Deze cookies worden gebruikt om de websitebezoeker te volgen om surfgedrag in kaart te brengen en om relevante en gerichte advertenties te kunnen tonen. Enkel na jouw toestemming worden deze cookies geplaatst. Je kunt via je browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

2. Klanten

Indien je een offerte wilt aanvragen voor een of meer van onze producten, hebben wij je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig om deze producten vervolgens aan je te kunnen leveren. Wanneer dit van toepassing is hebben wij ook je bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW nummer nodig. Een bevestiging van je bestelling sturen we je per e-mail toe. We gebruiken je contactgegevens om je te informeren over je bestelling of eventuele vragen over of problemen met de levering hiervan. Voor meer informatie over het aanvragen van een offerte vind je onder het kopje ‘Offertes’. Indien je een eigen account hebt op onze website, verwerken we ook gegevens met betrekking tot je eerdere aankopen, zoals je aankoopgeschiedenis.

Jouw rechten

Om controle te houden over jouw persoonsgegevens heb je het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt daarnaast het recht om onze verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Je kunt ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens aan je over te dragen. Als een verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. We zullen dan de verwerking die enkel is gebaseerd op jouw toestemming vanaf dat moment stopzetten.

Je hebt dus het recht om:

Uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover; correctie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen; je persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, je – terecht – bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en/of indien je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; de verwerking te beperken, indien niet zeker is of je persoonsgegevens juist zijn, je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor ons maar je deze nodig hebt voor een rechtsvordering, en/of indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld; jouw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te (laten) dragen. Binnen één maand na ontvangst van je verzoek zal je een reactie op dit verzoek ontvangen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook over deze verlenging zal je binnen één maand geïnformeerd worden. Mocht je het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie of de afwijzing van je verzoek, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en beroep in te stellen bij de rechter.

Derde partijen

In bepaalde gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan andere partijen, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn, wij jouw toestemming hiertoe hebben of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Zo delen wij bepaalde gegevens aan onze reclamebureaus en online marketingbureaus om de effectiviteit en kwaliteit van onze website en dienstverlening te verbeteren en om de communicatie met onze klanten te optimaliseren. Daarnaast kunnen wij je gegevens delen met onze dealers om uitvoering te kunnen geven aan je bestelling. Het kan ook voorkomen dat wij in het kader van een (win)actie zullen samenwerken met andere partijen en hiervoor gegevens moeten verstrekken, waar u via een aparte privacyverklaring over geïnformeerd zult worden.

Sommige derde partijen fungeren als verwerker van OXXA®, omdat zij enkel op basis van onze instructies jouw gegevens verwerken. Met dergelijke partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor ook de beveiliging van jouw gegevens wordt gewaarborgd.

Het kan voorkomen dat de bedrijven met wie wij persoonsgegevens delen buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In dat geval zorgen wij ervoor dat er voor dit derde land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt of, indien dat niet het geval is, dat wij zelf passende waarborgen treffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens door contractuele afspraken over gegevensbescherming te maken.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt OXXA® gebruik van MailChimp. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, welk territorium een passend beschermingsniveau waarborgt ten aanzien van jouw persoonsgegevens volgens een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Beide ondernemingen. namelijk aangesloten bij en gecertificeerd namens de EU-US Privacy Shield-overeenkomst. De privacyverklaring van MailChimp vind je hier.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze pagina te bezoeken. We verwerken jouw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de geldende privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van deze gegevens.

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via:

Majestic Safety Products & Services

Jan Campertlaan 6
3201 AX Spijkenisse
The Netherlands
+31 (0) 181 47 50 00
info@oxxa.work
KvK-nummer: 24242075

Bijgewerkt op 07-04-2021