Europese normen voor handbescherming

Voor handbescherming bestaan de Europese normeringen EN 388:2016 en de EN 511:2006. We leggen uit wat deze normen betekenen. Kies voor werkhandschoenen met de juiste certificering.

Gecertificeerd volgens EN 388:2016 & EN 511:2006

De Europese norm EN 388:2003, de meest voorkomende normering voor werkhandschoenen, is eind 2016 herzien naar de EN 388:2016. Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die beschermen tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren.

Normen geven onder andere nadere informatie over specifieke technische eisen, prestaties en beschermniveaus. De wijzigingen zorgt voor meer duidelijkheid. Zo kun je nog betere keuzes maken welke werkhandschoenen het meest geschikt zijn voor jouw werkzaamheden.

De EN 388:2016 norm omvat maximaal zes afzonderlijke mechanische prestatiemetingen, inclusief twee scores voor snijweerstand en de allereerste testmethode voor schokweerstand (nieuw) in tegenstelling tot de eerdere vier prestatiemetingen.

Klik hier voor een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de EN 388:2016.

En 511: 2006 bescherming tegen kou

Deze norm geldt voor handschoenen die de handen beschermen tegen geleidings- en contactkou tot -50°C. De bescherming tegen kou wordt aangeduid met een pictogram, gevolgd door een reeks van drie prestatieniveaus, die verwijzen naar specifieke beschermende eigenschappen.

Iedere vijf jaar kans op herziening

Elke vijf jaar wordt nagegaan of een PBM-norm nog vijf jaar verder kan bestaan of moet aangepast worden. Dit vijfjaarlijkse patroon wordt opgelegd door CEN (Comité Européen de Normalisation).

Terug naar overzicht